Úřední deska

Zde zveřejňujeme usnesení Zastupitelstva obce a jiné důležité dokumenty. Úřední deska je veřejně přístupná a její nastavení odpovídá právním předpisům.

Kategorie

Veřejná vyhláška – oznámení o prodloužení platnosti – Propojovací komunikace

Datum vytvoření: 29. 03. 2023
Datum sejmutí: 15. 04. 2023

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Datum vytvoření: 28. 02. 2023
Datum sejmutí: 30. 03. 2023

Veřejná vyhláška – MěÚ Sokolov – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Datum vytvoření: 19. 12. 2022
Datum sejmutí: 05. 01. 2023

Veřejná vyhláška – Posouzení vlivů na ŽP – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

Datum vytvoření: 04. 11. 2022
Datum sejmutí: 20. 11. 2022

Veřejná vyhláška – Oznámení vydání opatření obecné povahy – Změny č.1 Územního plánu Libavské Údolí

Datum vytvoření:
Datum sejmutí: 20. 11. 2022
Skip to content