Úřední deska

Zde zveřejňujeme usnesení Zastupitelstva obce a jiné důležité dokumenty. Úřední deska je veřejně přístupná a její nastavení odpovídá právním předpisům.

Kategorie

Veřejná vyhláška – Posouzení vlivů na ŽP – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

Datum vytvoření: 04. 11. 2022
Datum sejmutí: 20. 11. 2022

Veřejná vyhláška – Oznámení vydání opatření obecné povahy – Změny č.1 Územního plánu Libavské Údolí

Datum vytvoření:
Datum sejmutí: 20. 11. 2022

VV – rozhodnutí o schválení – kanalizační řád

Datum vytvoření: 19. 05. 2022
Datum sejmutí: 04. 06. 2022

VV – FÚ – Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Datum vytvoření: 26. 04. 2022
Datum sejmutí: 27. 05. 2022

VV změna č.1 ÚP Libavské Údolí

Datum vytvoření: 12. 04. 2022
Datum sejmutí: 07. 06. 2022
Skip to content