Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dnem 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Obce, jako orgán veřejné moci, zpracovávají osobní údaje v převážné většině na základě zákonných zmocnění a dále na základě smluvních vztahů.

Předmětné nařízení občanům umožňuje využít svých práv na přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávání, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

Bližší údaje bude možné získat od uvedeného data prostřednictvím obecního úřadu a pověřence na ochranu osobních údajů viz níže.

 
JUDr. Karel Soural
e-mail: judr.soural@centrum.cz
mobil: 737 740 934Soubory ke stažení

 

Skip to content