Fotogalerie

2. Společenský ples obce Libavské Údolí 2/2023

Vítání občánků 2/2023

Oprava komunikace za obchodem 11/2022

Seminář pro seniory 3/2022 a 10/2022

Zpívání u vánočního stromu 11/2022

Den obce 8/2022

Návštěva hejtmana v obci 7/2022

Svatba v retrostylu 7/2022

Slavnostní otevření orchideové louky na Kolové 6/2022

Oslava MDD 6/2022

Vítání občánků a ocenění dárců krve 6/2022

Pálení čarodějnic 4/2022

1. Společenský ples obce Libavské Údolí 2/2022

Zahájení školního roku 2020/21 - 60 let výročí

Školní rok 2020/21 je již 60. v pořadí, který naše ZŠ zahájila, a tak proběhl slavnostněji než obvykle. Ředitelka školy společně se starostkou obce uvítaly jak letošní prvňáčky, tak i prvňáčky o 60 let starší. Po odhalení pamětní desky se všichni přesunuli do školy a společně zavzpomínali. Přítomni byli i manželé Domabylovi, kteří tehdy ve škole vyučovali a byli spoluorganizátory této akce.

Návštěva poslankyň Parlamentu ČR (2020)

Dne 24.8.2020 navštívily naší obec v rámci akce “Ženy na tahu” Ing. Věra Kovářová a Jana Krutáková – obě z poslanecké sněmovny. Starostka je seznámila s historií obce, aktuálním stavem i s plány do budoucna. Poslankyně si prohlédly Obecní úřad, společenský sál i ještě nedokončenou úpravu knihovny. Zavítaly i do místní ZŠ a MŠ. Pobyt v Libavském Údolí si velmi pochvalovaly a zanechaly i vzkaz ve společenské kronice.

Skip to content