Příspěvek pro seniory

Příspěvek pro seniory na dovoz obědů od Pomoc v nouzi, o.p.s.

  • Nárok na příspěvek má každý občan trvale hlášen a žijící v Libavském Údolí, od věku 60 a více let.
  • Proplácíme 50% z celkových nákladů na dovážku.
  • V pokladně Obecního úřadu 1x za měsíc na základě předloženého dokladu o úhradě.

 

Skip to content