Základní a mateřská škola

Obec má vlastní základní školu s 1.- 5. ročníkem, školní jídelnu a družinu.

Součástí školy, která má od 1.1.2003 právní subjektivitu, je i mateřská škola umístěná v budově školy.

Škola je na velmi dobré úrovni jak po stránce materiálního vybavení, tak i vzhledu. Škola svou činností reprezentuje obec.

V roce 2003 byly ve škole provedeny úpravy včetně přestavby kuchyně, aby byly dodrženy nové hygienické předpisy pro provoz tohoto zařízení. V roce 2005 bylo vybaveno školní hřiště dřevěnými prolézačkami. V roce 2008 byla budova ZŠ zateplena, provedena výměna oken viz fotogalerie.

V těsné blízkosti školy je i nové víceúčelové hřiště.

Více info o ZŠ: https://www.zslu.cz/

Skip to content