Územní plán

01/12/2022Zpráva o uplatňování ÚP Libavské Údolí za období 2013 -2017Zpráva o uplatňování ÚP Libavské Údolí za období 2013 -2017PDF136 KBStáhnout
01/12/2022Textová část ÚP Libavské Údolí PDF866 KBStáhnout
01/12/2012Schémata do textuLibavské ÚdolíPDF163 KBStáhnout
01/12/2022Schémata do textuKolováPDF248 KBStáhnout
01/12/2022Výkres základního členěníVýkres základního členěníPDF147 KBStáhnout
01/12/2022Hlavní výkresHlavní výkresPDF159 KBStáhnout
11/10/2017Výkres VPS, VPO a asanací Výkres VPS, VPO a asanací PDF355 KBStáhnout
01/12/2022Výkres koncepce uspořádání krajinyVýkres koncepce uspořádání krajinyPDF148 KBStáhnout
01/12/2022Výkres koncepce veřejné infrastrukturyVýkres koncepce veřejné infrastrukturyPDF143 KBStáhnout
01/12/2022Koordinační výkres b)Koordinační výkres a) PDF1 008 KBStáhnout
11/10/2017Koordinační výkresKoordinační výkres a) PDF770 KBStáhnout
01/12/2022Výkres předpokládaných záborů půdního fonduVýkres předpokládaných záborů půdního fonduPDF202 KBStáhnout
11/10/2017A1 Krajina - ÚSESA1 Krajina - ÚSESPDF502 KBStáhnout
11/10/2017A2 KrajinaA2 KrajinaPDF2 MBStáhnout
11/10/2017B Dopravní řešeníB Dopravní řešeníPDF644 KBStáhnout
11/10/2017C1 Vodní hospodářstvííC1 Vodní hospodářstvíPDF1 MBStáhnout
11/10/2017C2 Vodní hospodářství - odkanalizováníC2 Vodní hospodářství - odkanalizováníPDF915 KBStáhnout
11/10/2017D1 Zásobování energiemi- elektrorozvodyD1 Zásobování energiemi- elektrorozvodyPDF644 KBStáhnout
11/10/2017D2 Zásobování energiemi - plyn, teploD2 Zásobování energiemi - plyn, teploPDF639 KBStáhnout
11/10/2017v_c_ 2 Libavské Údolív_c_ 2 Libavské ÚdolíPDF2 MBStáhnout
Skip to content