Poplatky

Poplatková povinnost vyplývá z platných obecně závazných vyhlášek.  

Místní poplatky pro rok 2022                

 

Odpady 650,- /osoba trvale hlášená v obci nebo vlastník nemovitosti.

Pes:

  1. za jednoho psa 150,- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč.

 

Poplatky lze platit jednorázově do 30. 4. 2022 nebo ve dvou splátkách (30. 4. a 30. 9.) hotově na pokladně OÚ nebo převodem na účet č.

107-396560257/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení, č. p. a druh poplatku, aby byla platba správně přiřazena. Lze individuálně dohodnout i více splátek.Skip to content