Knihovna

Otevírací doba:

Každý čtvrtek od 14:30 do 16:00 hod.

Je možné se domluvit na jiný termín, pokud by někdo ve stanovené otevírací době neměl čas přijít.

Knihovnice:

Soňa Kollárová

Od roku 2019 jsou zrušeny členské poplatky.

Pokuty za pozdní vrácení knih:
1,- Kč za každý započatý den od uplynutí termínu pro vrácení knih.


Výpůjční lhůta je jeden měsíc, po dohodě lze prodloužit o další dva měsíce od prvního půjčení.

Prostory knihovny mohou využívat senioři buď samostatně nebo ve skupinkách (max. 6 osob) nejen ke čtení knih a odpočinku, ale i pro příležitostná setkávání.

V případ zájmu se obraťte na zaměstnance obecního úřadu. 

Skip to content